Chế độ độc đảng không thể diệt trừ tham nhũng

Ngày 2/2, trên trang RFA Tiếng Việt có bài viết ‘“Lò” ông Trọng có “đốt được hết cán bộ tham nhũng?” đưa quan điểm của một số nhà quan sát chính trị về công cuộc chống tham nhũng đang diễn…
Tham nhũng như một quốc nạn, liệu có thể chấm dứt?

Theo số liệu do tổ chức Minh bạch Thế giới (Transparency International), kết quả chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam được đánh giá là có cải thiện. Theo đó, chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 của Việt…