Đảng quyết tâm dẹp hết phái kỹ trị có xu hướng thân Tây

Link Video: https://youtu.be/x9ncX0ZmSso Trong một bài viết mang tựa đề “Thẻ đỏ” cho Chủ tịch nước? Màn kịch chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ” đăng trên Fulcrum ngày 17/1/2023, học giả Lê Hồng Hiệp, một nhà quan…