Thành công của vaccine Trung Quốc đang lụi tàn ở châu Á?

Link Video: https://youtu.be/PzgfpEHec9U Trên khắp châu Á, vaccine Trung Quốc đã đóng một vai trò cốt yếu trong việc chủng ngừa cho người dân chống lại Covid-19, với hàng triệu người được tiêm Sinovac hoặc Sinopharm. Nhưng trong những tuần…