Năm năm Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên năm phần trăm trong mười năm qua. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũ, chỉ số trừu tượng đó đã trở nên sống động: qua…
Sài Gòn có biến, Nguyễn Văn Nên ra tay thanh trừng hàng loạt?

https://youtu.be/6lUH-dGSdqM Link Video: https://youtu.be/6lUH-dGSdqM Nếu nói Nguyễn Phú Trọng là ông trùm của ĐCS toàn quốc với quyền lực tối thượng, muốn trảm ai là trảm thì ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nên là vua một cõi với vị…
Dân nghĩ gì về cách chống COVID-19 của chính phủ?

Link Video: https://youtu.be/Gh_KNLF44ec “Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là ‘chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa’.” Đó là lời bác sĩ Đinh Đức Long nói về cách chống dịch của chính quyền thành phố Hồ Chí…