Bề dày “thành tích” của ông Tướng Phạm Bá Hiền

Link Video: https://youtu.be/3oVSYGwbbCY Ngày 8/6, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Lưu Trọng Văn có bài “Ông Hiền là ai mà lên lon Thiếu tướng?” Nhà báo liệt kê các sự kiện có liên quan đến nhân vật…