Nguyễn Thành Phong bị giam lỏng, ai đã ra tay triệt hạ ?

Link Video: https://youtu.be/v0ONQQrnKD8   Tin thay thế Nguyễn Thành Phong được Thoibao.de đưa tin từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên vì Nguyễn Thành Phong đang nỗ lực thuyết phục Trung ương cho giữ chức và bản thân ông Phong cũng hứa…
Rò rỉ tin người thay thế Nguyễn Thành Phong?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=PQQvacLw7mA Việc đẩy Nguyễn Thành Phong ra khỏi thành phố là yêu cầu cấp thiết, tuy nhiên việc đẩy một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đi không phải là chuyện dễ. Vào ngày 23/5 sắp…