Tổng Trọng sống dai nhiều đồng chí tổn thọ!

Ông Lê Văn Thành là nhân vật mới nhất đăng xuất để gặp bác Hồ, mà theo thông tin nội bộ cho biết ông bị mắc bệnh lạ tương tự như ông Trần Đại Quang. Có thể nói thời ông…