Tet of Thu Thiem land-grabbed victims

On January 29, RFA published an article by Mai Tien titled “Tet without Tet in Thu Thiem temporary residence” about the author’s trip to Thu Thiem area on the day before Tet 2023. The author said “We arrived at the…
Bắt Lê Thanh Hải – Tướng Công an nào sẽ ra tay?

  Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=-aLSiP60lNw Hôm ngày 25/12/2020 ông Nguyễn Văn Nên lên báo nói rằng “Phòng chống tội phạm phải máu lửa”. Trong bối cảnh ông Nên cho bắt Tất Thành Cang và đang điều tra vụ sai phạm đất…