Thủy điện và oan hồn dân Việt

Võ Thị Hảo Thủy điện – “đồng tiền vấy máu” nhân danh năng lượng? Theo thống kê, trung bình mỗi năm, thiên tai tại Việt Nam đã làm chết và mất tích trên 300 người, thiệt hại về kinh tế…