Tô “ngứa tay” thọc sườn Thủ tướng

Link Video: https://youtu.be/6Oz_lX6Zw5g Phạm Minh Chính thành công khi loại Vương Đình Huệ ra khỏi cuộc đua vào ghế Thủ tướng ở Đại hội 13. Thế rồi sự kỳ vọng một Phạm Minh Chính đã từng làm khởi sắc kinh…
BND-Chef in Vietnam

Ende Februar besuchte Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes BND, Vietnam. Er traf sich mit Sicherheitsminister To Lam sowie mit Premierminister Pham Minh Chinh. Der BND ist der deutsche Auslandsnachrichtendienst. Dass wir von dem Besuch überhaupt erfahren haben, liegt daran,…