Bộ trưởng Bộ Công an nóng lòng lập công cho tổng Trọng

Link Video: https://youtu.be/hExAmPwKFjQ Trang web vn.usembassy.gov ngày 10/2 đã loan tin: “Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai sẽ tới thăm Hà Nội, Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Trong chuyến thăm, Đại…
Tô Ân Xô bị thay thế, Tô nhỏ bay về đâu?

Link Video: https://youtu.be/tvJ6Nsg6VVM Ngày 31/1, Bộ Công an bất ngờ thông báo, Bộ này có tân Chánh Văn phòng. Người sẽ nhậm chức Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2 là ông Đặng Hồng Đức – Đại tá,…
Does To Lam apply bamboo policy? What bait can lure him?

Currently, Vietnamese Minister of Public Security To Lam is closely associated with General Secretary Nguyen Phu Trong’s faction. However, in the past, To Lam was not the party chief’s man as people thought. There are two things in this world…
Điệu hổ ly sơn, ác mộng với Tô Lâm?

Link Video: https://youtu.be/2BZ_9eI9qrw Tướng võ thường hiếu chiến nhưng kém mưu mô. Ở nhiệm kỳ 2011 – 2016, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh là 2 tướng võ. Khi…