Vụ Hồ Duy Hải: Đảng phải hành động ngay

Một nhà báo tại Việt Nam nhận định với VOA rằng niềm tin mới lấy lại phần nào của công chúng đối với chính quyền từ đại dịch Cúm Vũ Hán nay đã bị kết quả phiên giám đốc thẩm…