Cuộc đấu Donald Trump, Trung Quốc và WHO

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng cấp tiền cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong khi chính quyền của ông xem xét các hành động của tổ chức này. Ông cáo buộc WHO quản…