Why journalist Huu Danh was arrested? (part 1)

    Part 1: Being too hot spots, fearless!   Truong Chau Huu Danh is the only journalist to access and give information on the death penalty in an unjustly sentenced to death Ho Duy Hai from the investigation period…
Vì sao nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt?

  Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=NOscIZITE-Q   Nghề báo ở VN là nghề nguy hiểm, và lại càng nguy hiểm đối với nhà báo Trương Châu Hữu Danh khi tả xung hữu đột xông vào những vụ nóng có tính chất trả…