Trương Hòa Bình bị loại, dù lì đến đâu cũng bị nhổ đi

Link Video: https://youtu.be/8WXve03zPR4 Về nhân sự của chính phủ trong suốt 6 tháng qua, người ta nói nhiều nhất về chức phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ông Trương Hòa Bình đã bị loại khỏi ủy viên trung…