Truyền thuyết dân gian, tác quyền và thiếu hụt ngân sách

Link Video: https://youtu.be/RbUoh7R0wvA Ngày 17/11, blog Thiên Hạ Luận trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận “Thế chẳng lẽ “dùng tiếng Việt” cũng phải trả tiền tác quyền?” Tác giả cho biết, tại Hội nghị – Hội thảo do…