Tăng số lượng tướng công an để bảo vệ ai?

Cuối tháng 1/2023, báo chí nhà nước đưa tin về việc Bộ Công an soạn thảo và lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Theo đó, Bộ…