Global economy shakes, China and Vietnam “fall apart”

Dangerous Coronavirus has spread, affecting heavily on the US, China and Vietnam. The dark prospects of the global economy are gradually appearing. The spread of coronavirus in many places with the sharp increase of deaths outside China has made the…
Việt Nam nên cập nhật hóa chiến lược Biển Đông

Sự thay đổi mạnh mẽ của Manila trong chính sách khu vực dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte càng khiến giới quan sát tin rằng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt trực tiếp…