COVID-19: Vietnam to use a domestic vaccine or buy from Russia?

Vietnam health officials recently said that the development of the COVID-19 vaccine locally-made has initially had positive results. Speaking at the COVID-19 vaccine workshop, organized by the Ministry of Health on the morning of July 22 in Hanoi, Acting Health…
Kỳ lạ: Tiêm Vaccine chống Covid – Bệnh nhân vẫn chết

Một vaccine được chuẩn thuận để chống COVID có thể chung cuộc hiệu quả chỉ 50-60%, nghĩa là vẫn cần các biện pháp y tế cộng đồng để kiểm soát đại dịch, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền…