Covid-19: Trung Quốc hỗ trợ Quân đội Việt Nam vaccine

Link Video: https://youtu.be/rhnlarDk8Ls Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội Nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng Covid-19, truyền thông Việt Nam đưa tin. Các bản tin, đa số đăng nguyên nội dung của…