Tây Nguyên, miền đất bất yên

Ngày 1/2, báo Tiếng Dân đăng bài “Tây Nguyên, miền đất bất yên” của tác giả Tưởng Năng Tiến. Tác giả nhắc lại gương trị an của vị quan Triều Nguyễn – Tả Quân Lê Văn Duyệt – đối với…
Văn hóa của người Cộng sản

Link Video: https://youtu.be/aHYEv4k-O-8 Ngày 26/9, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận “Bạn không thể đưa rừng ra khỏi con khỉ” của tác giả Lý Trần. Tác giả cho rằng, phe Đảng Cộng sản đến nay vẫn còn âm ỉ…
Đảng lấy văn hoá để soi sáng đường đi của mình.

LInk Youtube: https://youtu.be/7IWtcwyUaJ0 Báo VOA ngày 5/9 có đăng bài viết của tác giả Trân Văn, bình luận về những vấn đề văn hoá nội tại dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam.   Theo đó, vừa…
Tham nhũng đã trở thành “văn hóa” trong giới cầm quyền

Link Video: https://youtu.be/qe0MlXdsGiQ Ngày 30/7, BBC Tiếng Việt có bài “Phán quyết của phiên xử “Chuyến bay giải cứu” có thuyết phục?” BBC dẫn quan điểm của Luật sư Nguyễn Duy Bình từ TP. HCM, cho rằng: “Tội thì to…
“Văn hóa phong bì” là con đẻ của chế độ!

Link Video: https://youtu.be/QJzduN8kND8 Báo VOA ngày 21/7 đã đăng bài bình luận về Vụ án “chuyến bay giải cứu” của tác giả Hoàng Trường, hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Theo đó, tác…