Từ vắc xin đến nhà thầu và thương lái Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/YRnmQK59OY8 Một loại thuốc không thể mang 2 tên. Vero Cell của Trung Quốc khi “khoác áo” Hayat – Vax thì đã biến thành một vắc xin khác. Không thể lấy dữ liệu của Vero Cell để làm…
Vaccine và dàn nhạc không có nhạc trưởng!

Link Video: https://youtu.be/3UzL9U-1kzA Phần 1: Sinopharm và dịch là… chuyện nhỏ Người sử dụng mạng xã hội đang chuyển cho nhau xem video clip ghi lại phản ứng của dân chúng phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM sau khi nghe…