Việt Nam cấm bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng

Link Video: https://youtu.be/ANBfVVIZHOE RFA Tiếng Việt ngày 14/5 loan tin, “Việt Nam yêu cầu các sàn điện tử không bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa”. Theo đó, Cục Thương mại điện…
Kiểm soát báo chí ở Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/upsJ8mqzHs4 BBC Tiếng Việt ngày 10/5 có bài phân tích về hệ thống báo chí Việt Nam, về cơ chế kiểm duyệt lẫn tự kiểm duyệt, biến báo chí thành công cụ tuyên truyền. Theo đó, hệ thống…