Quan đảng ăn cây – Lũ quét „lộ hàng“

Sau cơ lũ quét, hàng ngàn mét khối gỗ được giấu kỹ trong rừng sâu được nước lũ đưa về bị chắn bởi con đập thủy điện, hàng ngàn mét khối gỗ phủ kín mặt hồ thủy điện. Theo báo…