Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến nhau?

Link Video: https://youtu.be/GvFZOeprf2I Ông Trọng đã tiệt cánh Miền Nam ở Đại hội 13, tuy nhiên trong tay ông Trọng lại không hề thiếu người Miền Nam, đấy là điều người ta thấy khó hiểu về ông Tổng bí thư.…
Ai buộc Võ Văn Thưởng phải “trồi mặt” lên?

Link Video: https://youtu.be/F0DU2ZLsrS4 Những năm gần đây ghế thường trực ban bí thư thường gặp nhiều bất trắc. Không ai ngồi trọn nhiệm kỳ, đấy là điềm không tốt. Người CS rất mê tín, mỗi khi dẫm lên bước chân…