Tổng Trọng thích chơi dao nhưng sợ “đứt tay”

Phải nói rằng, công cụ “lấy phiếu tín nhiệm” chính là một loại vũ khí mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nặn ra, dùng để chiến với đồng chí của ông. Từ 11 năm trước, ông Trọng đã dùng chiêu…
Chủ tịch Thưởng, chàng ngố bị “ăn vả”

Còn nhớ ngày 4/4 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước đã đón tiếp Toàn quyền Australia David Hurley. Đây là buổi lễ tiếp nguyên thủ quốc gia bình thường như bao cuộc đón tiếp khác. Tuy nhiên,…