VTV hãy tôn trọng sự thật và thôi chụp mũ Thoibao.de!

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=BJDOLxKbABc Vào ngày thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021, Thoibao.de có phát bản tin “Sắp làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập?”. Thì ngay ngày hôm sau kênh…
Ordered by Party, Vietnam Television Attacks Relief Workers

In the news bulletin on October 21, reporter Lien Lien of VTV1 – Vietnam Television broadcasted that the volunteer groups of the people had affected the local government’s relief. Even the relief work is not only ineffective but also causes…
Thừa lệnh Đảng – VTV “xỉ vả” người đi cứu trợ

Trong bản tin ngày 21/10/2020, BTV Liên Liên của VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam đã phát tin rằng các đoàn thiện nguyện của dân đã làm ảnh hưởng đến việc cứu trợ của chính quyền địa phương. Thậm…
VTV should apologize to street vendors!

On August 15, 2020, on the VTV website, there was a short video titled “Street vendors struggling to overcome the COVID-19 pandemic to make a living, in which street vendors were called “parasites.” This reportage was immediately met with angry…