Vương Đình Huệ chỉ tay, Tô Lâm „ hạ độc thủ“

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=AQA7nyt4PLk Bầu cử ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một vở kịch. Kinh phí để tổ chức cuộc bầu cử vô nghĩa này tiêu tốn ngân sách phải đến hàng ngàn tỉ đồng.…
Lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=rp24IjzMy14 Có thể nói, vị trí bí thư thành phố Hà Nội là vị trí rất dễ vào tứ trụ. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng cũng từ vị trí đứng đầu thành phố này rồi vào tứ…