Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?

Link Video: https://youtu.be/Ef3QMW8T7hw Cho đến nay, cuộc chạy đua vào ghế Tổng bí thư vẫn đang hơn thua nhau từng chút. Ông Vương Đình Huệ tuy là nắm ghế Chủ tịch Quốc hội không mấy thực quyền nhưng trên đường…
Phúc chao đảo, Chính lao đao, Huệ âm mưu hạ Tổng?

Link Video: https://youtu.be/–yo4k8VR0E Lâu nay, Vương Đình Huệ vẫn trung thành với cách làm chính trị quan sát nhiều hơn thực hiện. Cái khôn của Huệ là nhờ thế lực mạnh che chở và cú tọa quan sơn hổ đấu,…
Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến nhau?

Link Video: https://youtu.be/GvFZOeprf2I Ông Trọng đã tiệt cánh Miền Nam ở Đại hội 13, tuy nhiên trong tay ông Trọng lại không hề thiếu người Miền Nam, đấy là điều người ta thấy khó hiểu về ông Tổng bí thư.…
Ai là người ẩn danh gài ông Chính vào bẫy. Lộ diện?

Link Video: https://youtu.be/soVe3_B8RFM Ông Thủ Chính đang nắm ghế quyền lực thứ nhì trong Tứ Trụ. Hiện nay ông Thủ Chính có 2 lựa chọn, một là chạy đua vào ghế Tổng bí thư, hai là ngồi lại ghế Thủ…