Ai sẽ trở thành Chủ tịch Quốc hội?

Ngày 1/5, BBC Tiếng Việt bình luận ‘“Tứ trụ” Việt Nam: Cơ hội của bà Trương Thị Mai và tham vọng của Đại tướng Tô Lâm”. Theo đó, “Tứ trụ” Việt Nam nay chỉ còn 2 người, chính trường Việt…