Vương Đình Huệ sẽ phải ra đi?

Ngày 16/4, báo Tiếng Dân có bài “Ứng viên số 1 chức Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ sẽ dừng cuộc chơi?” của tác giả Lê Văn Đoành. Theo tác giả, những cuộc so găng tranh giành vị trí chóp…