Dân cần thông tin rõ ràng, minh bạch!

NỖI OAN MẤT NHÀ CỦA MỘT GIA ĐÌNH VƯỜN RAU LỘC HƯNG SAU NGÀY BỊ TÀN PHÁ 08.01.2019 Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh thăm và động viên dân Vườn Rau Lộc Hưng 06.01.2019 Facebook của LS Trần Vũ Hải,…