Từ Phất Lộc đến Weimar- ngoại truyện

Hôm nay tôi viết để bày tỏ lòng tri ân đến nước Đức, chính phủ Đức và người dân Đức đã quảng đại đón một thằng lưu manh, vô học đến đất nước họ, … Người Việt ta thường thấy,…