Trung Quốc rải gián điệp – Mỹ thừa cơ truy bắt

Đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ luôn là một vấn đề nhức nhối trong quan hệ Mỹ – Trung. Quan chức Mỹ từ lâu đã rất bức xúc trước hành vi đánh cắp tài sản sở hữu trí…