Xây dựng chỉnh đốn mãi chưa xong

Link Video: https://youtu.be/NqVQk5cE6Ig Ông Nguyễn Phú Trọng cũng xấp xỉ tuổi ông Joe Biden, gần 80 cả rồi. Dân Mỹ thì ngày nào cũng thấy ông Biden trên ti vi. Cái nghề tổng thống nó vất vả; cần cho dân…