VinFast và câu hỏi người Mỹ có tiêu dùng hàng Mỹ

Link Video: https://youtu.be/kFsQfsA6uH4 “Từ ngày 17 đến 28/11 vừa qua có triển lãm ô tô ở Los Angeles Convention Center với một nghìn xe đủ các thương hiệu từ nhiều quốc gia. Nhiều người Việt chú ý và đã đến…