Chuyên mục: Góc nhìn

ĐẠI HỘI XIII …(Đại sứ Nguyễn Trung)

Trong lúc tâm trạng tôi còn luẩn quẩn chưa ra khỏi Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam[1], qua VTV1 tôi được biết tại Hội nghị Trung ương 8 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn…
Cướp

CƯỚP con ơi mẹ dặn câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa) Cướp xưa băng nhóm làng nhàng cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi có con dấu đóng đỏ tươi có…