Chuyên mục: Thông báo & nhắn tin

Hội người Hải Phòng tại CHLB Đức mời họp mặt

THƯ MỜI LIÊN HOAN GẶP MẶT NHỮNG NGƯỜI CON ĐẤT CẢNG HẢI PHÒNG                                                    Chủ đề : “Hải Phòng – Tình Biển “  
Thư cảm ơn của BTC Gala „Nối Vòng Tay Lớn“.

Kính gửi: Các tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, Liên hoan văn nghệ toàn Liên bang Đức năm 2017 với chủ đề „Nối Vòng Tay Lớn“ đã quy…