Chuyên mục: Tin nước Đức

Berlin đã có phố Hà Nội

Những người hay đi lại trung tâm mua sắm ở Biesdorf (Biesdorf Center) thuộc quận Marzahn-Hellersdorf gần đây có thể nhìn thấy một con phố nhỏ mang tên Phố Hà Nội (Hanoier Straße) gần đó. Đây là con phố mới…
Nước Đức đang chuyển!

Nước Đức là quốc gia luôn luôn phải bầu cử. Vốn là một nước với nhiều tiểu bang, ngoài cuộc bầu cử liên bang, người dân còn phải đi bầu chính phủ các tiểu bang. Dưới tiểu bang là cấp…