Chuyên mục: Xã hội

Công chúng sẽ sa thải

Chưa trưởng thành: Theo cách đếm tuổi của VN, nền bào chí Cách mạng VN đã rất già, tới 93 tuổi. Với lực lượng hơn 22.000 hội viên hội nhà báo, hơn 18.000 người có thẻ nhà báo ,  850…
SỰ KIỆN BÌNH THUẬN!

 https://youtu.be/sGwM1qMVDac https://youtu.be/_-qk3Dv0lbI Người dân đốt xe và trụ sở của chính quyền tại Bình Thuận hôm 11.6.2018 Vụ bạo loạn ở Phan Rí, Bình Thuận kéo dài từ hôm qua đến chiều nay 11.6. Những ai chứng kiến chỉ…
MỘT LỐI NHÌN RIÊNG

“Không ai có thể cứu được người khác thoát khỏi Tâm Thức Nô Lệ, ngoại trừ chính bản thân họ”. Bởi thực tế có hàng triệu người Việt Nam sống ở môi trường Tự Do, nhưng vẫn luôn canh cánh…