Chỉ số dân chủ của năm 2018 – Việt Nam được xếp vào hạng quốc gia độc tài

Link Video: https://youtu.be/VqFhPRPRYeM

Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia độc tài và đứng thứ 139 trên tổng số 167 quốc gia được xếp hạng

https://thoibao.de/chi-dan-chu-cua-nam-2018-viet-nam-duoc-xep-vao-hang-quoc-gia-doc-tai

Nguồn: Tổ chức quốc tế EIU http://www.eiu.com/topic/democracy-index


Bình luận