Chính phủ Cộng hòa Séc cảnh báo về tội phạm tham nhũng khi cấp Visa nhập cảnh cho người Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/UxHNfaiz9EM

https://thoibao.de/canh-sat-sec-canh-bao-ve-toi-pham-tham-nhung-khi-cap-visa-cho-nguoi-viet-nam
Nguồn đài phát thanh thủ đô Praha, Séc: http://bit.ly/2UoOHCO


Bình luận