Đào tạo tướng, Hoa Kỳ dần chuẩn bị – Vây Bắc Kinh, Chuẩn tướng đếm ngày về

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 13.10.2019


Bình luận