Mời dự hội thảo về Biển Đông tại Hamburg, CHLB Đức từ ngày 24 đến ngày 25.11.2017

 

https://www.aai.uni-hamburg.de/ueber-den-fachbereich/kalenderuebersicht.html?event=16296

Kính mời anh chị và các bạn tới dự hội thảo Biển Đông được tổ chức tại:

Universität Hamburg

Asien-Afrika-Institut 

Südostasien-Abteilung

Arbeitsbereich Vietnamistik

Edmund-Siemers-Allee 1, Ostflügel

D – 20146 Hamburg 

Thời gian : từ 10:00 ngày 24.11.2017 đến 17:00 ngày 25.11.2017 tại Khoa Việt Nam Học, Đại Học Hamburg.

Web: http://vietnamistik.com/?q=content/introduction-scs-colloqium

Thay mặt ban tổ chức,

Cao Quang Nghiep 

Universität Hamburg

Asien-Afrika-Institut 

Südostasien-Abteilung

Arbeitsbereich Vietnamistik

Edmund-Siemers-Allee 1, Ostflügel 

D – 20146 Hamburg

Tel.: +49(0)40-428382351

Fax.: +49(0)40-428387949 

http://www.aai.uni-hamburg.de/soa/index2.html

—–

Bình luận

Bình luận