Nhà báo trẻ Vanessa Vũ được trao Giải thưởng Báo chí Theodor-Wolff danh giá nhất nước Đức

Video Clip Lễ trao Giải thưởng Báo chí Theodor-Wolff năm 2018 ( tiếng Đức) 

Bình luận