Nhà tù Moabit tại Berlin, nơi đang tạm giam nghi can mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long (Alt-Moabit 12A, 10559 Berlin)

Bình luận

Bình luận