Số phận Tô Lâm sẽ ra sao khi Trịnh Xuân Thanh tới Đức?

Trò chuyện với Bùi Thanh Hiếu ( Người Buôn Gió) tại Berlin hôm 3.11.2018.

Trung Khoa – Thoibao.de


Bình luận