Khởi chiếu tập Phim tiếng Việt đầu tiên trên thế giới „ Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ nhân dịp 1 năm ngày diễn ra sự kiện do mật vụ VN gây ra tại Đức 23.7.2017 – 23.7.2018.

Sẽ phát trên Thoibao.de Youtube và FB https://www.facebook.com/le.t.khoa.1 vào thời gian tới.  Chúng tôi đang hoàn thành những phần việc còn lại, sẽ cần thêm ít ngày nữa để có thể phát với chất lượng tốt nhất cùng phụ đề tiếng Đức…