SỰ KIỆN BÌNH THUẬN!

 https://youtu.be/sGwM1qMVDac https://youtu.be/_-qk3Dv0lbI Người dân đốt xe và trụ sở của chính quyền tại Bình Thuận hôm 11.6.2018 Vụ bạo loạn ở Phan Rí, Bình Thuận kéo dài từ hôm qua đến chiều nay 11.6. Những ai chứng kiến chỉ…
BIỂU TÌNH TẠI VIỆT NAM 10.6.2018

Video: Biểu tình tại Sài Gòn sáng 10.6.2018  Cảnh sát cố thủ tại Sài Gòn 10.6.2018. Sài gòn: Nhập cùng đoàn biểu tình, từ trước Tổng lãnh sự Mỹ, sang nhà thờ Đức Bà, đạp ngã hàng rào thép gai,…