2019 Quan hệ Đức – Việt vẫn căng thẳng

Link Video: https://youtu.be/UBnt2qKrfKA https://thoibao.de/vai-cam-nghi-ve-tet-nguyen-dan-2019-tai-berlin-dai-su-quan-viet-nam-chuc Bài viết: Sa Huỳnh, Audio: Ý Nhi ; Video: Hoàng Phi – Thoibao.de
Đừng làm “hoàng đế cởi truồng”

Võ Thị Hảo Vẫn tư duy kiều “Chiến tranh lạnh”: Khi gặp bạn bè vẫn theo dõi thời sự báo chí, nhiều người hỏi tôi: vì sao đa phần người làm báo xuất thân từ chế độ cộng sản miền…