Berlin đã có phố Hà Nội

Những người hay đi lại trung tâm mua sắm ở Biesdorf (Biesdorf Center) thuộc quận Marzahn-Hellersdorf gần đây có thể nhìn thấy một con phố nhỏ mang tên Phố Hà Nội (Hanoier Straße) gần đó. Đây là con phố mới…