Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht Menschenrechte und die Entführung von Trịnh Xuân Thanh in Vietnam an – Deutsches Haus wird ohne Vietnams Außenminister eröffnet

Am vergangenen Montag trafen sich der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier und der vietnamesische Premierminister Nguyễn Xuân Phúc im Regierungssitz in Hanoi. Der Südostasien-Korrespondent der Deutschen Welle, Basian Hartig, hat auf Twitter berichtet, dass Bundesminister Altmaier die Entführung…
Commentary: I have seen Lộc Hưng

I have been there by myself, I have seen it with my own eyes and I have heard it with my own ears: the tragedy which bears the name ‘Lộc Hưng vegetable garden’. That is the tragedy of the small…
Lộc Hưng – tôi đã thấy…

Tôi đã đến tận nơi, đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy tấn bi kịch mang tên Vườn rau Lộc Hưng (Q.Tân Bình, TP.HCM). Đó là bi kịch của những con người thấp cổ bé họng, một lần…